• fullslide1

Urge

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir.

Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye katılan firmaların, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetlerinin %75’i Ekonomi Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır. Projelere katılımcı sayısı en az 10 firma olup, başarılı bir proje için beklenen, 15-30 firmanın bir araya gelerek küme oluşturmasıdır.

UG-RE Evraklar

 

UR-GE Projesi Başvuru Formu

UR-GE Projesi Faaliyet Çizelgesi

UR-GE Projesi Katılımcı Şirketler Bilgi Formu

UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı I-C

Beyanname EK I

Tahhütname EK I-E

İhtiyaç Analizi Faaliyeti Başvuru Formu EK II-1

Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu EK II-2

Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Formu EK II-3

Tanıtım Faaliyeti Başvuru Formu EK II-4

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Başvuru Formu EK II-5

Alım Heyeti Faaliyeti Başvuru Formu EK II- 6

İstihdam Faaliyeti Başvuru Formu EK II- 7

Bireysel Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Formu EK II- 8

Faaliyet Öncesi Bilgi Formu EK III

İhtiyaç Analizi Değerlendirme Formu-Proje Uzmanı EK IV-1

Eğitim Danışmanlık Değerlendirme Formu-Firmalar EK IV-2

Eğitim Danışmanlık Değerlendirme Formu-İşbirliği Kuruluşu EK IV-3

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Firma Değerlendirme Formu EK IV-4

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti İşbirliği Kuruluşu- Bakanlık Değerlendirme Formu EK IV-5

Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler EK V

Faaliyet Sonu Bilgi Formu ve Ödeme Talep Formu EK V-1

Eğitim Faaliyeti Sonuç Raporu EK V-2

Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu EK V-3

Tanıtım Faaliyeti Sonuç Raporu EK V-4

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Sonuç Raporu EK V-5

Alım Heyeti Faaliyeti Sonuç Raporu EK V-6

UR-GE Projesi Sonuç Raporu EK VI

UR-GE Projesi Değerlendirme Formu_Firmalar EK VI-1

UR-GE Projesi Değerlendirme Formu_İşbirliği Kuruluşu EK VI-2

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Müşavir Değerlendirme Formu EK- IV-6

İhtiyaç Analizi Yol Haritası EK VII

İhtiyaç Analizi Metodolojisi

Sunum - URGE Projeleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

UR-GE Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti. Aşama Başvuru İş Akış Süreci

UR-GE İstihdam. Aşama Başvuru İş Akış Süreci

UR-GE Proje Sonrası Bireysel Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Süreci

UR-GE Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti. Aşama Başvuru İş Akış Süreci